Oeverbescherming

Prolock oeverbescherming bestaat uit kunststof schermen met vuren houten palen. Het scherm keert de grond en de veelal langere palen zorgen voor de sterkte . Oeverbescherming is het geheel van maatregelen om de oevers van binnenwateren, zoals rivieren, vijvers, sloten, jachthavens en kanalen te beschermen.

Een natuurlijke oeverbescherming binnen een goed en gedegen advies. Omdat we beschikken over een grote voorraad plantmateriaal, kunnen we voor . De voordelen van FilamaT in de uitvoering: Snel en eenvoudig te plaatsen. Hierdoor kunnen wij de oeverbescherming op de juiste manier plaatsen.

Op deze manier voorkomen wij dat de beschoeiing gaat verzakken en kunt u jarenlang . Het leveren en plaatsen van beschoeiing hebben wij tot een specialisme ontwikkeld. Wij hebben de beschikking over een ruime voorraad . Langs de Tsjummearumerfeart en het Berltsumer Wiid moeten bestaande damwanden en beschoeiingen worden aangepakt. Bij oeverbescherming gaat het om functiebehoud en effectiviteit ruimtegebruik. Ligt uw prioriteit bij het instant houden van een vaarweg of binnenstedelijke .

Related Posts