Meterkast voorschriften

De inrichting van de meterkast of bouwkast voor een tijdelijke (bouw)aansluiting moet aan een aantal bouwkundige eisen voldoen. Er zijn standaardnormen voor de minimale afmetingen en de indeling voor de meterkast (NEN2768). Klik hieronder op de foto voor een informatiefilm over de .

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen. Behorend bij:’Aanwijzingen voor aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet’ . De luchtverversing kunnen we realiseren door een spleet onder de meterkastdeur voor de toevoer van lucht en een spleet boven de meterkast voor de afvoer . De eisen voor de afmeting en de inrichting van een meterruimte in een woonfunctie zijn vastgelegd in een norm, de NEN 2768.

Voordat uw aansluiting kan worden (ver)plaatst, moet de inrichting van de meterkast aan een aantal bouwkundige vereisten voldoen. Formeel heet de meterkast tegenwoordig meterruimte. De reden hiervoor is dat de tegenwoordige meterkast eigenlijk geen kast . In bestaande situaties gelden de voorschriften van de meterruimte volgens. Afmetingen en inrichting van een nieuwe meterkast moeten aan . Wat is het verschil en wat zijn de afmetingen, mogelijkheden en normen? Lees verder op Groepenkastbestellen.

Spring naar uitwerking voorschriften meterruimte – In afdeling 4. Bouwbesluit 20zijn de voorschriften voor een meterruimte gegeven.

De meterkast dient toegankelijk te zijn voor het regelmatig uitlezen van de meters en herstellen van . De voorschriften die betrekking hebben op bouwkundige afmetingen van de . Alle reden dus om ervoor te zorgen dat de meterkast aan alle voorschriften voldoet en dat de inhoud ervan met enige regelmaat gecontroleerd en onderhouden . Elektriciteit Gas Warmte Water Riool Media Communicatie. Voorschriften afmetingen voor meterruimten. Richtlijn meterruimte met warmte- . Per september is de nieuwe versie van de meterkast norm gepubliceerd.

In de meterkastbladen staan de richtlijnen voor meterkasten beschreven en de . Voor nieuwe meterkasten in bestaande en nieuwbouwwoningen gelden officiële richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de gezamenlijke Nederlandse .

Related Posts