Kalksteen

Kalksteen is sedimentair gesteente dat ontstaat door de opeenhoping van (kalkhoudende) stoffelijke overblijfselen van in zee levende organismen. Deze kalksteen komt bijna overal in Nederland voor, maar alleen in Zuid-Limburg zit deze niet zo diep onder de grond en is dus gemakkelijk te winnen. Kalksteen is een zogenaamd afzettingsgesteente of sedimentgesteente en ontstaat door erosie en afzetting van kalk over een zeer lange periode.

Kalksteen split, ook wel Ardenner split genoemd komt van oorsprong uit de Belgische Ardennen. Kalksteen heeft een vrij egaal donkergrijze kleur. Zuivere kalksteen is vrij wit of lichtgrijs van kleur, gele of bruingele tinten wijzen op bijmenging van ijzerverbindingen. Kalksteen, of carbonaat, dient in de eerste .

Voorbeeld: `Tijdens het wandelen, vonden we allerlei mooie stukjes kalksteen. Kalksteen is opgebouwd uit kalk, oftewel calciumcarbonaat. Kalksteen wordt al ruim 1jaar toegepast als bescherming van de Nederlandse kust en oevers. De fijnere sorteringen bij glooiingsconstructies c. Veel kalkstenen zijn afkomstig uit de buurt van de eilanden Öland en Gotland in de Oostzee. De kalksteen vormde zich in verschillende perioden . Zoals cement, sommige stenen, fossielen.

Maar hoe is kalksteen nou ontstaan?

Kalksteen is sedimentair gesteente. Kalksteen ontstaat uit afzettingen van schelpen en andere kleine skeletten van zeedieren. Hoe dieper in de aardkorst deze kalkafzettingen terecht zijn gekomen, . Ontstaan door de afzetting van kalk, klei en zand in rivieren en zeeën, worden deze soorten ook wel sedimentgesteenten genoemd. Kalksteen met fijne korrels (1); Kalksteen van fijne korrels (2); Kalksteen vindplaats (1); Kalksteenerosievorm . NL: kalksteen plateau EN: limestone plateau; NL: evaporitische- en kalksteen lagen EN: evaporitic and limestone layers; NL: kalksteen EN: limestone; NL: . Kalksteen tegels worden in verschillende kleuren gewonnen.

De tegels worden veelal in rustieke en landelijke omgevingen toegepast. Samenvatting: Er is veel meer kalksteen op aarde dan gerechtvaardigd kan worden op basis van het door de evolutie veronderstelde proces van het ontstaan .

Related Posts