Gietasfalt

Gietasfalt wordt samengesteld uit split, zan steenmeel en bitumen als bindmiddel en bestaat daarmee uit natuurlijke bouwstoffen. Mede door deze speciale combinatie van eigenschappen wordt gietasfalt veelal toegepast als waterdichte afwerking op parkeerdaken en bedrijfsvloeren maar . Gietasfalt is een waterdicht type asfalt dat met name wordt toegepast als wegverharding op brugdekken, op parkeerdaken en als waterdichte vloerafwerking.

Website van de Nederlandse Gietasfalt Organisatie. Begeleiden en aanbrengen van veeleisende en bedrijfskritische vloersystemen door Jaap den Toom. Gietasfalt is een product dat gemaakt is van bitumen, steen, zand en diverse hulpstoffen.

Dit asfalt bestaat uit een hoop verschillende soorten mengsels.

Het repareren van deze slechte plekken wordt uitgevoerd met gietasfalt. Zo wordt deze problematiek op een eenvoudige en doeltreffende manier opgelost met .

Gietasfalt is een mengsel van zan fijne steenslag, vulstof en bitumen. Het mengsel pakt de problemen snel, eenvoudig en doeltreffend aan. De productie van gietasfalt in conventionele asfalt menginstallaties kan logistieke problemen met zich meebrengen. De hoge toe te passen bitumengehaltes . Gietasfalt kan worden toegepast als dekvloer in woning- en industriebouw, als afdichtingslaag op bruggen of parkeer daken, als slijtlaag op . Gietasfalt voor diversen toepassingen. Hierbij moet u denken aan het (tijdelijk)repareren van gaten in asfalt en betonverhardingen, voegen tussen asfalt en . Bij kunstwerken (Bruggen-Viaducten-Tunnel-Onderdoorgangen) worden de rij-oppervlakken voor van een walsasfalt afwerking.

Gietasfalt is een water- en vloeistofdicht type asfalt, dat voor veel verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Het is een overvuld mengsel bestaande uit . Breure bv Zwanenburg bitumineuze voegovergangen, flexi-goten, specialistische sloopwerkzaamheden kunstwerken en materiaal verhuur. Gietasfalt is een product dat voor vele doeleinden te gebruiken is, sterk is in een dunne laag, 1 vloeistofdicht is, een lange levensduur . Gietasfalt het logische product voor dijkbekleding kanalen, waterleidingstelsels en zelfs badhuizen. Ook in Nederland kent de toepassing in de waterbouw een .

Related Posts