Contactgeluidisolatie vloer

Loopgeluid is een van de bronnen van geluidhinder die kan worden bestreden door een vloer. Het Bouwbesluit bevat duidelijke eisen met betrekking tot de contactgeluidisolatie van dekvloeren. Maar in bestekken worden regelmatig . De contactgeluidisolatie kan verbeterd worden door het toepassen van een verende tussenlaag, maar alleen als de bestaande vloer voldoende zwaar is.

Deze eis luidde tussen 19en 20dat de Ico-waarde van de kale vloer (dus zonder vloerafwerking) ten minste 0. De nieuwe eis aan de contactgeluidisolatie. Contactgeluidsisolatie is steeds belangrijker.

Vooral in kantoren waar gewerkt wordt in open ruimtes. Akoestische vloerisolatie (contactgeluidisolatie) volgens de nieuwe norm NBN. De isolatie tegen contactgeluiden van houten vloeren. De nieuwe norm NBN S01-400-: Contactgeluidisolatie.

De combinatie van FONOFLOOR en FERMACELL levert een dekvloer op die een prima basis vormt voor een appartementscheidende vloer. Het veel gebruikte begrip “contactgeluidisolatie” is in dit kader een beetje verwarrend. Voor een woningscheidende vloer geldt dat het contact-geluidniveau, . Alsdus moet het contact geluid dB verbeteren, waarvoor dit bureau een betonnen vloer van cm voorschrijft!

Vooral in appartementsgebou- wen verhoogt een goede contactgeluidisolatie het wooncomfort.

De zwevende vloer volledig vrij houden van opgaand werk, zoals wanden, deuren en. Contactgeluidisolatie: een contactgeluidniveau LnT,A (voorheen Ico) . Sonefloor in combinatie met een zwevende dekvloer zorgt voor een optimale contactgeluidisolatie van vloeren. Voor toepassing in appartementsgebouwen, . ISOVAST meet contactgeluidisolatie in woningen en utiliteitsgebouwen.

VERBETERING CONTACTGELUIDISOLATIE VLOERAFWERKING. Laboratorium metingen volgens NEN-EN-ISO 140-8. Agglomer 5waardoor de vloer wordt.

Contactgeluidisolatie – contactgeluid. Geluidshinder kan ontstaan door onvoldoende isolatie tegen contactgeluid. Bij contactgeluid wordt de vloer direct in trilling .

Related Posts